Какво e ThetaHealing

Какво e ThetaHealing

Това представлява метод на енергийна техника, който помага за освобождаване на съзнанието и достигане на информация, с която човек може да си отговори на всякакви различни въпроси, важни за него. Това е духовно освобождаване на различни нива, то помага за физическо, психическо и емоционално изцеляване. ThetaHealing е помогнала на хиляди хора да достигнат до решение на различни типове проблеми. Практикува се над 20 години в световен мащаб. Няма ограничение на възрастта и може да се достигне до резултати за кратко време. Също така може да се използва при деца и е научно обноснован.

Кой може да се възползва от този тип сесия

-За всеки, който има конкретен проблем, по който иска да работи
-За всеки, който иска да знае, защо не достига до желаните за него резултати
-За всеки, който иска да разбере и получи повече информация, за това как да действа и получи това което искаС помощта на ThetaHealing и желание да работите по даден проблем, ние можем бързо да достигнем до по-голяма яснота и така да ви помогна да отговорите на въпросите, които имате за него.

По време на отделните сесии ние ще работим по избрана от вас тема, ще обърнем внимание на конкретен проблем или въпрос. Ще ви помогна да разберете вашите негативни модели на поведение и действия, това ще ви помогне за повишаването на качеството на живот и по-лесен избор за в бъдеще.

Защо да направя тази сесия с вас

Като човек, които има огромно желание да помага на хората, аз обръщам внимание на всеки  по отделно и специализирам сесиите спрямо въпросите и целите. Навлизам в дълбочина на проблемите и вниквам в различни слоеве на разбиране на въпросите, освен това което получавам като информация от него. Основните цели на сесията с мен е да разберем защо, как и къде е проблема, как да го пречистим или как да се освободим от него и последната цел е проявления на промяната.