Късмети

Изпълни сърцето и мислите си с любов и почувствай Света около себе си чрез тях.

— Архангел Хамуел